Inceputuri

Clubul Rotaract Cluj-Napoca a fost fondat în Decembrie 1994 de către 22 membri fondatori, sub patronajul Clubului Rotary Cluj-Napoca. Recunoaşterea lui s-a realizat în 17 mai 1995, când a fost cartat de către guvernatorul districtului 1660 la acea dată, dl. Jacques Verrier. Clubul Rotaract Cluj-Napoca promovează principiile Rotariene, şi anume:

  • trezirea respectului faţă de drepturile altora;
  • recunoaşterea demnităţii şi importanţei oricărei ocupaţii, ca şi instrument în serviciul societăţii;
  • încurajarea acceptării, aplicării şi promovării regulilor de bună-cuviinţă în exerciţiul oricărei activităţi profesionale;
  • încurajarea unei cât mai bune întelegeri a nevoilor şi problemelor comunităţii şi a lumii întregi.

Ce facem?

Întreprindem diferite activităţi pentru asigurarea bunăstării comunităţii

Clubul Rotaract Cluj-Napoca susţine o mai bună cunoaştere între membrii săi pentru formarea unui grup cât mai unit, bazat pe prietenie, ajutor reciproc şi încredere, pentru a crea posibilitatea de a dobândi cunoştinţele şi metodele necesare pentru dezvoltarea propriei personalităţi şi pentru a fi folositori comunităţii în care trăim. Planurile noastre de viitor se concentreză în următoarele direcţii:

  • implicarea în viaţa socială şi culturală a oraşului
  • ajutorarea persoanelor nevoiaşe
  • atragerea de noi membrii cu iniţiative
  • acţiuni pentru o mai bună comunicare între tineri şi mediatizarea renumelui rotaractian