Acasă

 

Despre Rotaract Club Cluj-Napoca

Clubul ROTARACT Cluj-Napoca a fost fondat în Decembrie 1994 de către 22 membri fondatori, sub patronajul Rotary Club Cluj-Napoca. Recunoaşterea lui s-a realizat în 17 mai 1995, când a fost cartat de către Guvernatorul Districtului 1660 la acea dată, dl. Jacques Verrier.  Clubul Rotaract Cluj-Napoca promovează principiile Rotariene, şi anume:

 • trezirea respectului faţă de drepturile altora;
 • recunoaşterea demnităţii şi importanţei oricărei ocupaţii, ca şi instrument în serviciul societăţii;
 • încurajarea acceptării, aplicării şi promovării regulilor de bună-cuviinţă în exerciţiul oricărei activităţi profesionale;
 • încurajarea unei cât mai bune întelegeri a nevoilor şi problemelor comunităţii şi a lumii întregi.

Clubul Rotaract Cluj-Napoca întreprinde diferite activităţi pentru asigurarea bunăstării comunităţii lor şi promovează întelegerea şi pacea în lume. Entuziasmul de care au dat dovadă primii membrii ai clubului, în acţiunile de promovare a acestor principii, a facut ca şi alţi tineri dornici de a le susţine, să li se alăture. Acţiunile şi evenimentele organizate de club au vizat şi vizează:

 •  ajutorarea persoanelor de la căminele de copii şi bătrâni, persoane cu dizabilitaţi fizice
 •  renovarea unor secţii de spital, a unor săli de clasă din şcolile rurale
 •  construirea unei cabane la munte în apropierea peşterii de la Scărişoara
 •  oferirea de cadouri cu ocazia începerii şcolii, de Crăciun şi Paşte
 •  excursii la cluburi Rotaract şi Rotary din străinătate (Germania, Anglia, America)
 •  acţiuni de ajutor reciproc cu clubul Rotary Cluj, diverse petreceri cu acesta
 •  petreceri organizate cu strângere de fonduri şi tombole pentru scopuri caritabile
 •  acţiuni ecologice cu strângerea deşeurilor din zonele verzi ale urbei

Clubul Rotaract Cluj-Napoca susţine o mai buna cunoaştere între membrii săi pentru formarea unui grup cât mai unit, bazat pe prietenie, ajutor reciproc şi încredere, pentru a crea posibilitatea de a dobândi cunoştinţele şi metodele necesare pentru dezvoltarea propriei personalităţi şi pentru a fi folositori comunităţii în care trăim.

Cu o echipă bine organizată şi motivată, care urmareşte scopuri precise, Rotaract Cluj-Napoca îşi doreşte ca pe viitor să fie şi mai activ în a ajuta comunitatea. Indiferent de ce fac, rotaractorii, trebuie să aibă sufletul deschis şi vesel, să lege prietenii şi în acelasi timp sa ajute lumea să devină mai bună.

Planurile noastre de viitor se concentreză în următoarele direcţii:

 •  implicarea în viaţa socială şi culturală a oraşului
 •  ajutorarea persoanelor nevoiaşe
 •  continuarea acţiunilor ecologice
 •  atragerea de noi membrii cu iniţiative
 •  acţiuni pentru o mai bună comunicare între tineri şi mediatizarea renumelui rotaractian